Tirebolu Belediyesi Hurda ve Atıkların Ekonomiye Kazanım Çalışmalarını Başlattı

13 Ekim 2017 Cuma, 16:43

Tirebolu Belediyesi ilçe genelinde topladıkları katı atıkların analizini yaparak geri dönüştürülmeye uygun atıkları hesaplamayı planlıyor.

Tirebolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmayla öncelikle Geri dönüşümde bir firma ile anlaşma sağlayarak Tirebolu’daki atık analizi yapılma kararı verildi.

Yapılan Çalışma ile Tirebolu’dan Kaç Çeşit atık çıktığı belli oldu

Katı atık karakterizasyon çalışması, Tirebolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tahsin Eyibil Başkanlığında kurulan komisyonda Çevre Mühendisi Eylem Karaca ve Firmanın görevlendirdiği Çevre Mühendisi Canan Aşkar nezaretinde gerçekleştirdi.

Bu çalışma için öncelikle ilçenin 3 ayrı bölgesinden atık konteynırlarından çöpler alınarak Düşük, Orta ve Yüksek olmak üzere gruplara ayrıldı.

Gruplandırılan Çöp Konteynırından çıkan atıklar ayrı ayrı seçilip tartılarak hesaplandı.

Atıkların 16 ayrı kategoride seçimi gerçekleştirildi.

3 ayrı bölgeden alınan çöp Konteynırlarından çıkan atıkların ayrıştırılmasının ardından ortaya çıkan sonuçta geri dönüşüme uygun maddelerin farklı olması durumunda her bölge için farklı bir çalışma yapılarak geri dönüşüm maddelerinin toplanmasının sağlanması hedefleniyor.

Daha yaşanılabilir Tirebolu için adımlar atılıyor

Analiz yapılması için 3 bölgenin ayrılmasında Bölgenin yaşam standartları, halkın gelir seviyesi ve emlak değerleri göz önüne alındı.

Yapılan Analizler sonucunda çıkan atıkların % 60’a yakını geri dönüşümde değerlendirilebilir olduğu ortaya çıktı.

Geri dönüşümde ayrılan maddeleri tekrar değerlendirmek, bir ürünü sıfırdan yapmaktan daha az maliyetli olduğu belirtildi.

Tirebolu Belediyesi, analizleri üç ay ara ile yaparak her mevsimde tekrarlayacak. Analizler sayesinde geri dönüşümle atıklar milli servet olarak ekonomiye can katacak ve Tirebolu Belediyesinin şehir çöplerini imha etmek için harcamalarını olumlu olarak etkileyecek.

Tirebolu Belediyesi tüm resmi Kurumlarla iletişime geçerek geri dönüşüm konusunda halkı bilgilendirmeyi planlıyor.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir